Chính sách bảo mật

HoiBaBau.Com- hoibabau.com là cộng đồng mẹ và bé chuyên cung cấp các thông tin, kiến thức và kinh nghiệm hữu ích trong việc chuẩn bị mang thai, mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ em. hoibabau.comluôn có những chính sách bảo mật đảm bảo cho khách truy cập.

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để biết rõ về những thông tin thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Hội Bà Bầu

Các chính sách bảo mật tại Hội Bà Bầu:

Hội Bà Bầu thu thập thông tin cá nhân nào?

Hiện tại Hội Bà Bầu đơn thuần là trang cung cấp thông tin. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Hội Bà Bầu sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập.

Việc sử dụng Cookie?

Hội Bà Bầu không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các bên thứ ba

Không thu thập thông tin khách truy cập nên Hội Bà Bầu cũng không có bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

Hội Bà Bầu có thể cung cấp tin khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên website Hội Bà Bầu. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Hội Bà Bầu không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

Quảng cáo của Google

Hội Bà Bầu có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên Website Hội Bà Bầu . Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Hội Bà Bầu cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Hội Bà Bầu

Hội Bà Bầu - HoiBaBau.Com