Các mẹ lưu ý: thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo!

Bệnh viện phụ sản trung ương

Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:+84 4 3825 2161

Email: lienhe@benhvienphusantrunguong.org.vn

Website: phusantrunguong.org.vn

Bệnh viện Phụ sản Trung ương (tên cũ - bệnh viện C) (tên giao dịch tiếng Anh là National hospital of obstetrics and gynecology (NHOG)) hay tiếng Pháp là Hopital national de gynécologie obstétrique (HNGO)) nằm ở 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh viện là tuyến chuyên môn cao nhất chuyên ngành Phụ sản và Sơ sinh Việt Nam, là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học.

Bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh; 08 phòng chức năng; 12 khoa lâm sàng; 09 khoa cận lâm sàng; 05 trung tâm; 01 Đơn vị Chăm sóc SKSS tại nhà.

Chức năng nhiệm vụ:

  • Khám, chữa bệnh
  • Nghiên cứu khoa học
  • Đào tạo
  • Chỉ đạo tuyến dưới
  • Phòng bệnh
  • Hợp tác Quốc tế
  • Quản lý tài chính trong bệnh viện

Hướng dẫn chỉ đường