Các mẹ lưu ý: thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo!

Về thai kỳ mẹ nên biết

Một thai kỳ bình thường đủ tháng là từ 38 tuần tới 40 tuần. Rất nhiều mẹ kể cả sinh con so hay con dạ, đều có thể sinh sớm ở tuần thứ 35 trở đi hoặc sinh muộn tận tuần 42.

Nhưng theo tỷ lệ thống kê thì nếu sinh con so các mẹ thường sinh sớm hơn ngày dự sinh từ 1 tuần tới 10 ngày.

Vì thế, các mẹ hãy chuẩn bị đồ đạc và tâm lý sẵn sàng ứng chiến từ tuần thứ 35 trở đi nhé.

Hội Bà Bầu

Từ khóa theo bài: Sự phát triển của thai nhiThai nhiThai kỳ