Các mẹ lưu ý: thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo!

Cách tính tuổi thai nhi dựa vào kỳ kinh cuối

Có nhiều cách tính tuổi thai nhi, tuy nhiên, mỗi cách đều có những hạn chế riêng và khó có thể biết chính xác 100% bé đã ở trong bụng mẹ được bao lâu rồi. Cách tính tuổi thai nhi dựa vào kỳ kinh cuối cũng chỉ là tương đối các mẹ nhé.

Một chu kỳ sẽ rơi vào khoảng 28 -30 ngày, ngày đèn đỏ đầu tiên chính là ngày bắt đầu của chu kỳ.

  • Tính tuổi thai: số tháng kể từ kỳ kinh cuối x 4. Tuy nhiên, vì cứ 1 tháng sẽ có 4 tuần + 2 ngày, nên cứ mỗi 3 tháng, bầu lại thêm 1 tuần vào tuổi thai.
  • Tính ngày dự sinh: ngày đầu tiên + 7 ngày-Tháng dự sinh: tháng của chu kỳ cuối – 3 tháng

Ví dụ: Ngày bắt đầu của kỳ kinh cuối của tôi là 13/11

Như vậy, hiện nay baby của tôi đã được 26 tuần (Tháng 11 đến tháng 5 = 6 tháng, cứ 3 tháng bù thêm một tuần, tổng cộng là 26 tuần).

Ngày dự sinh của tôi là 20/8 dương lịch (13 + 7 = 20 - Tháng dự sinh: 11-3=8).

 

Hội bà bầu

 

Từ khóa theo bài:  Sự phát triển của thai nhiThai nhiDấu hiệu có thaiKhám thaiSiêu âm thai, Tuổi thai nhi